De stilste afzuigkap

 

GREEN DEAL

Als sinds de oprichting van Falmec is men gevoelig voor het thema milieu.
Falmec heeft een pad van verantwoordelijkheid en respect bewandeld, dat
productie en hulpbronnen in overeenstemming brengt met de eisen van de
markt en duurzaamheid.

GREEN DEAL is de afspraak, waarmee Falmec probeert deze inspanningen
en deze gevoeligheid in zijn producten over te brengen en zodoende aan de
gebruiker door te geven. Ook het nieuwe project NRSģ Noice Reduction
System
wordt bij dit proces betrokken, het project bereikt wat betreft reductie,
en zodoende qua belasting door geluiden, resultaten die tot op heden ondenk-
baar waren.

De optimalisering van de luchtstroom laat alle turbulenties en weerstanden,
die de hoofdoorzaak voor geluiden vormen, verdwijnen.

 

 

DE BESTE LEVENSKWALITEIT THUIS
DOOR REDUCTIE VAN DE MILIEUBELASTING

Een afzuigkap die 86% stiller is met het nieuwe Falmec systeem: slechts
42 decibel bij het 3e niveau van 500 m3/h.

Falmec zoekt continu oplossingen en technologieŽn om geluiden en de
geluidsbelasting door producten te reduceren. Meer efficiŽntie, beter gebruik
van het vermogen, minder lawaai en minder verbruik: op alle gebieden bereikt
Falmec de beste resultaten.

Het nieuwe NRSģ-project (Noice Reduction System) dat staat voor bestrijding
van geluidshinder, in in samenwerking met gespecialiseerde laboratoria bij
onderzoeken van de vloeistofdynamica (deelgebied van de stromingsleer)
ontwikkeld. Door deze samenwerkingen door de toepassing van isolatie
materialen zijn resultaten bereikt die tot nu toe niet voor mogelijk gehouden
werden.

Vooral het onderzoek aan de hand van de stromingsleer, uitgevoerd met
uiterst innovatieve software-producten, en de toepassing op afzuigkappen
en luchtafvoertechniek heeft een optimalisering van de luchtstromen tot
stand gebracht.

Hierdoor wordt elke soort turbulentie en weerstand verwijderd. De belang-
rijkste oorzaken van geluidsoverlast. Ook het gebruik van nieuwe materialen
maakt het voor ons mogelijk om een verdere reductie van de geluiden te
bereiken. Voor een maximaal comfort in de keuken.

Dit alles legitimeert onze aanspraak op:
DE STILSTE AFZUIGKAP TER WERELD

 

 

 
 
 
 
www.destilsteafzuigkap.nl